Tập huấn kỹ năng bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số

(Mic.gov.vn) - 

Trong 2 ngày 23, 24/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức lớp tập huấn truyền dạy kỹ năng bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023. Tham dự tập huấn có hơn 200 học viên là cán bộ văn hóa cơ sở, nghệ nhân, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


20232810-duy10.jpg

Ảnh minh họa

Đây là nội dung thuộc Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I từ năm 2021-2025.

Qua 2 ngày tham gia lớp tập huấn, các học viên được phổ biến các nội dung: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước liên quan đến công tác văn hóa dân tộc; thực trạng bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay; sắc màu trang phục dân tộc thiểu số trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam dưới tác động của sự giao lưu văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; phương pháp bảo tồn trang phục dân tộc phục vụ phát triển du lịch; định hướng các mô hình bảo tồn và phát huy trang phục các dân tộc thiểu số thành sản phẩm du lịch gắn với phát triển du lịch; giải pháp nâng cao công tác bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay…

Đồng thời, qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị phương pháp, kỹ năng bảo tồn, gìn giữ và phát huy trang phục truyền thống của dân tộc; đồng thời, tuyên truyền tích cực cho thế hệ trẻ nâng cao ý thức, tích cực tham gia vào hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch có hiệu quả./.

Vũ Tiệp

(Nguồn: bienphong.com.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)