Kết quả phát triển hạ tầng số, chuyển đổi số trong nông nghiệp nông thôn tại Phú Thọ

(Mic.gov.vn) - 

Theo Sở TT&TT Phú Thọ, trong giai đoạn 2021 - 2023, các doanh nghiệp Bưu chính, viễn thông đã tiến hành cải tạo, sửa chữa 28 điểm Bưu điện văn hóa xã (BĐ - VHX) với tổng kinh phí 6,1 tỷ đồng và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm BĐ-VHX. 100% các điểm bưu điện văn hóa xã được trang bị máy tính kết nối Interet để phục vụ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.


17.png

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)