Vinh danh tập thể, cá nhân trong ngày chuyển đổi số ở tỉnh Bình Phước

(Mic.gov.vn) - 

 Lãnh đạo tỉnh Bình Phước yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh triển khai các nội dung học tập kiến thức chuyển đổi số trên môi trường mạng, xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng xã hội trên địa bàn tỉnh...


20220224-pg6.jpg

Ngày 9-10, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị Ngày Chuyển đổi số và công bố kết quả thi tìm hiểu về chuyển đổi số, tuyên dương các đơn vị có thành tích cao trong thực hiện Kế hoạch số 286 ngày 11-9-2023 của UBND tỉnh.

Thực hiện kế hoạch, UBND tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các cấp ngành, địa phương tổ chức Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Phước, Tháng tiêu dùng số năm 2023 và Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bình Phước năm 2023.

Các hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng về chuyển đổi số; khuyến khích tinh thần học tập, tìm hiểu, nghiên cứu, sáng tạo và khẳng định vai trò của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chuyển đổi số. Qua đó, thúc đẩy sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Sở Y tế đã ban hành kế hoạch nâng cấp, mở rộng hệ thống quản lý hồ sơ Sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai thử nghiệm nền tảng này cho ngành y tế Bình Phước trong năm 2023. 

Đây là nền tảng thông tin y tế dùng để lưu trữ, quản lý và chia sẻ thông tin sức khỏe một cách thống nhất, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Tuyết Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước biểu dương Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Bình Phước đã triển khai có hiệu quả kế hoạch ngày chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch tỉnh Bình Phước nhận định việc chuyển đổi số đang được Phòng khám Đa khoa Phúc An triển khai đúng theo chỉ đạo của tỉnh và Bộ Y tế.

Từ đó, bà Minh yêu cầu địa phương, các đơn vị cần tiếp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong triển khai các nhiệm vụ, nội dung về chuyển đổi số. 

Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai các nội dung học tập kiến thức chuyển đổi số trên môi trường mạng, trên hệ thống nền tảng học trực tuyến, xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2023, phấn đấu hoàn thành 50% tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ kết quả xử lý hồ sơ trung tâm hành chính công được đồng bộ đầy đủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 100%.
Cạnh đó, tỉ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt 30%; số hóa kết quả giải quyết trung tâm hành chính công còn hiệu lực đối với kết quả thuộc thẩm quyền, trong đó cấp tỉnh đạt 70%, cấp huyện đạt 60%, cấp xã đạt 55%.

Dịp này, hội nghị tuyên dương 3 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát động, tổ chức tốt hội thi và có thành tích cao trong thực hiện Kế hoạch số 286 ngày 11-9-2023 của UBND tỉnh Bình Phước. /.

https://nld.com.vn/

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)