5.448 hộ gia đình người dân tộc thiểu số tham gia mô hình “Bộ đội gắn với dân bản”

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Tiểu dự án 3: Phát triển kinh tế xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thuộc Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025, đến nay đã có 5.448 hộ gia đình người dân tộc thiểu số tham gia mô hình “Bộ đội gắn với dân bản”.


20232410-duy4.jpg

Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Chính phủ gửi Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, thực hiện Tiểu dự án 3: Phát triển kinh tế xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025, đến nay, các đơn vị Quân đội đã thực hiện được 80 mô hình (63 mô hình chăn nuôi, 17 mô hình trồng trọt); hỗ trợ 5.448 hộ dân thụ hưởng dự án (gồm 4.495 hộ nghèo, 781 hộ cận nghèo, 172 hộ mới thoát nghèo); tỷ lệ hộ gia đình người dân tộc thiểu số tham gia dự án, mô hình phát triển chăn nuôi, trồng trọt là 98%.

Về nội dung “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường”, các đơn vị đã hỗ trợ 3.654 em học sinh dân tộc thiểu số từ lớp 1 đến lớp 12, đang sinh sống ở khu vực biên giới, có hoàn cảnh khó khăn được đến trường học tập. Trong đó, năm 2022 có 3.254 em được hỗ trợ tại nhà với mức 4,4 triệu đồng/năm và 400 em được các đơn vị nhận nuôi với mức hỗ trợ 9,2 triệu đồng/năm.

Phương Liên

(Nguồn: bienphong.com.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)