Doanh nghiệp Bưu chính Quốc gia tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (bài 2): Vietnam Post đổi mới tuyên truyền trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Mic.gov.vn) - 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là nhiệm vụ hệ trọng, nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Đây cũng là nghĩa vụ, là trách nhiệm của mỗi cơ sở Đảng. Ghi nhận tại một doanh nghiệp Nhà nước - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), một trong những giải pháp quan trọng nhất để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục đối với 5 vạn cán bộ, đảng viên, người lao động.


kh1.jpg

Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tham gia hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực trực tuyến 

Xây dựng “hệ miễn dịch” cho 5 vạn người lao động

Chưa khi nào các thế lực thù địch dừng các hoạt động để chống phá, chuyển hóa các chế độ chính trị của nước ta. Thủ đoạn của chúng vừa công khai nhưng cũng vừa ngấm ngầm, thậm chí “mềm dẻo” hoặc “thân thiện giả hiệu” để khi có dịp là lập tức tìm cách bôi nhọ, công kích, hướng tới mục tiêu xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Một trong những thủ đoạn gần đây các thế lực thù địch thường sử dụng rất khôn ngoan là các chiêu trò tác động trực tiếp tới tư tưởng, tâm lý của cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam, làm suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, từ đó thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại một bộ phận người Việt Nam. Chỉ cần có cơ hội, các thế lực thù địch sẽ lập tức công kích, thổi bùng lên những “đốm lửa nhỏ” thành “đám cháy to”.

Nhận rõ bản chất những âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt của các thế lực thù địch, đồng thời chủ động nâng cao cảnh giác và xây dựng “hệ miễn dịch”, “sức đề kháng” cao cho 5 vạn cán bộ, đảng viên và người lao động trên toàn mạng lưới trong việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức nhiều giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đồng thời đổi mới công tác tuyên truyền trong lĩnh vực này.

Theo đồng chí Chu Quang Hào, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Đảng ủy Tổng công ty xác định việc nghiên cứu, học tập và quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Tổng công ty là tiền đề quan trọng để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Do đó Đảng ủy Tổng công ty luôn nghiêm túc tổ chức học tập và nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Trung ương và Đảng ủy cấp trên phù hợp với từng đối tượng. Công tác tổ chức học tập được thực hiện theo cả hình thức trực tiếp và online, tùy theo từng thời điểm, từng điều kiện. Nhưng dù tổ chức theo hình thức nào thì cũng phải nghiêm túc và hiệu quả.

“Thông qua các chương trình quán triệt và học tập, những kết tinh trí tuệ, những chủ trương chính sách của Đảng đã được các cán bộ, đảng viên và người lao động tập trung nghiên cứu sâu, thấm nhuần từng vấn đề, để từ đó thấy rõ hơn những hạn chế, đề ra các giải pháp phù hợp với khả năng của mình trong việc thực hiện và vận dụng vào từng việc làm cụ thể” - đồng chí Chu Quang Hào chia sẻ thêm.

Tại Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện (Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam), Đảng ủy Công ty luôn chú trọng tới việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, chính sách của Trung ương và Đảng ủy cấp trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và qua các kênh truyền thông nội bộ tại đơn vị. Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Quang Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện cho biết, điều quan trọng đầu tiên là phải nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác của cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trước rất nhiều các loại thông tin trên Internet hiện nay. Người lao động phải phân biệt được đâu là thông tin xấu độc, đâu là thông tin chính thống thì mới có thể nắm bắt thông tin, lan tỏa các thông tin tích cực, dẹp bỏ các thông tin xấu độc. “Nếu biết chọn lọc thông tin tích cực, thông tin chính thống thì cán bộ, đảng viên và người lao động sẽ ngày càng tin tưởng hơn vào sự phát triển của Tổng công ty, đơn vị và niềm tin vào cuộc sống” - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện trao đổi thêm.

Đặc biệt, để nâng cao “sức đề kháng” trong công tác bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam còn ban hành một số văn bản, chế tài về việc sử dụng Internet, quy chế bảo đảm an toàn thông tin, quy tắc ứng xử trên môi trường số... Qua đó đã giúp cán bộ, đảng viên, người lao động có những phản ứng nhanh nhạy, sắc bén trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ uy tín, thương hiệu của Tổng công ty, đơn vị trước các thông tin xuyên tạc, bịa đặt về sản phẩm, dịch vụ, con người Bưu điện Việt Nam. Bên cạnh đó, cũng giúp cán bộ, đảng viên, người lao động nêu cao tinh thần ý thức trung thành với Đảng, phục vụ tốt nhất các dịch vụ bưu chính công ích với nhân dân cả nước.

kh2.jpg

Đảng viên chi bộ Văn phòng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đọc thông tin trên tạp chí điện tử của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương 

“Để hoa thơm lấn dần cỏ dại”

5h sáng một ngày giữa tháng 6, khi cả cơ quan vẫn còn im lìm thì tại tầng 3, các chuyên viên của Phòng Truyền thông (Văn phòng Tổng công ty) đã khẩn trương chuẩn bị máy quay phim, máy ảnh và các đồ nghề cần thiết để lên đường tới một số Bưu điện tỉnh, thành phố thực hiện tiền kì các video clip truyền thông về việc triển khai Chương trình “Lãnh đạo làm gương” của Tổng công ty đang được triển khai sôi nổi, rộng khắp trên toàn mạng lưới với những kết quả đáng khích lệ.

Anh Vũ Quốc Bảo, Phó Trưởng Phòng Truyền thông cho biết, chương trình “Lãnh đạo làm gương” sẽ được truyền thông sâu, đậm với các tuyến bài “đinh” và đồng loạt trên tất cả kênh truyền thông nội bộ như: bài viết trên cổng thông tin điện tử, website về Văn hóa doanh nghiệp, video trong các bản tin nội bộ, các clip trên kênh Youtube, mạng xã hội, nền tảng làm việc số zhoho và các group viber, zalo...

Ông Nghiêm Tuấn Anh, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chia sẻ, lan tỏa các thông tin tích cực, “Để hoa thơm lấn dần cỏ dại” là một trong những phương châm truyền thông tại Bưu điện Việt Nam những năm gần đây. Trên thực tế, những thông tin mang tính tiêu cực, thông tin giật gân luôn thu hút người đọc, người xem hơn các thông tin tích cực, do đó để “hóa giải” điều này, bên cạnh việc tăng cường các thông tin tích cực, những người làm truyền thông luôn phải sáng tạo, đổi mới cách làm để những thông tin tích cực, những tấm gương điển hình, những câu chuyện bình dị thu hút và gần gũi với bạn đọc và người dùng mạng xã hội hơn.

“Mỗi thông tin tích cực dù là nhỏ bé nhưng nếu được lan tỏa rộng khắp, đồng thời trên các phương tiện truyền thông của Tổng công ty, trên các group cộng đồng và đặc biệt trên các tài khoản mạng xã hội của cán bộ, công nhân viên và người lao động trên toàn mạng lưới thì chắc chắn sẽ tạo nên sức mạnh rất lớn trong việc tiếp thêm năng lượng tích cực, tinh thần lạc quan cho người đọc. Bên cạnh đó, các thông tin tích cực cũng truyền tải chính xác các thông điệp nhân văn và nâng cao hình ảnh, thương hiệu của Tổng công ty. Điều này dù nhỏ bé, nhưng cũng góp phần vào việc  bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ Tổng công ty. Việc lan tỏa, tiếp nhận thông tin tích cực chính là một trong hai bước quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là “xây” và “chống”. Lan tỏa mạnh mẽ các thông tin tích cực, chính là bước “xây’ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam” - Ông Nghiêm Tuấn Anh, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhấn mạnh thêm.

Bên cạnh Cổng thông tin điện tử và website về văn hóa doanh nghiệp, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, tính riêng tại Khối cơ quan Tổng công ty đã xây dựng và phát triển 10 tài khoản mạng xã hội và 01 nền tảng làm việc số Digital WorkPlace cho phép tuyên truyền nội bộ nhanh chóng, tương tác trực tiếp với toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động trên toàn mạng lưới. Đặc biệt, Cổng thông tin điện tử Tổng công ty (http://www.vnpost.vn/)  đã xây dựng riêng chuyên mục “Công tác Đảng” nhằm thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời về các chủ trương, chính sách mới trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp...

Với sự đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng lắng nghe mạng xã hội, công tác tuyên truyền của Bưu điện Việt Nam luôn đảm bảo kịp thời, có trọng tâm, bám sát nhiệm vụ chính trị, thường xuyên nâng cao chất lượng, nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tại đơn vị. Cán bộ, đảng viên và người lao động luôn nhận thức nghiêm túc về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, truyền thông từng bước được tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện và đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch.

kh3.jpg

Một buổi ghi hình tại trường quay của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 

 

Minh Hương - Duy Khánh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)