16/28 chỉ tiêu tại Thanh Hoá chưa đạt so với mục tiêu kế hoạch đề ra

(Mic.gov.vn) - 

Chương trình phát triển kinh tế- xã hội khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, được xác định là 1 trong 6 chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; đây là một trong những chủ trương, chính sách quan trọng của tỉnh, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn miền núi của tỉnh.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện chương trình (2021- 2023), đến nay còn 16/28 chỉ tiêu chưa đạt so với mục tiêu kế hoạch đề ra.


15.png

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)