Vùng dân tộc thiểu số tại Sóc Trăng có sự phát triển mạnh mẽ

(Mic.gov.vn) - 

Những năm qua, tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện kịp thời, nghiêm túc và hiệu quả các chính sách dân tộc do Trung ương ban hành. Nhờ vậy, vùng dân tộc thiểu số của tỉnh đã có sự phát triển mạnh mẽ.


14.png

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)