Gần 500 người dân tộc thiểu số tham gia “Tổ truyền thông cộng đồng”

(Mic.gov.vn) - 

 Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023), Hội LHPN huyện Yên Sơn chỉ đạo các cơ sở Hội thành lập 66 mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” tại các thôn vùng sâu, vùng xa có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm đa số. 


20232210-Duy-22.jpg

Ảnh minh họa

Đây là mô hình thực hiện dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025.

Tham gia 66 Tổ truyền thông cộng đồng có gần 500 thành viên người DTTS. Họ là bí thư chi bộ thôn hoặc trưởng thôn, chi hội trưởng phụ nữ, đại diện Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, người có uy tín trong cộng đồng thôn, khu dân cư...

Mô hình nhằm tuyên truyền, vận động người dân tại cộng đồng thay đổi nếp nghĩ cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những hủ tục văn hóa có hại và giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bích Hằng

(Nguồn: baotuyenquang.com.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)