Cam Lâm (Khánh Hòa): Lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số

(Mic.gov.vn) - 

 Ngày 16/10/2023, xã Sơn Tân (Cam Lâm - Khánh Hòa) tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chính quyền địa phương với phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. Trên 100 phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số tham dự Hội nghị đối thoại.


20231910-duy15.jpg

Ảnh minh họa

Tại buổi đối thoại, đã có 17 ý kiến phát biểu liên quan đến vấn đề quyền và lợi ích của phụ nữ như điện, nước sinh hoạt, đường giao thông nông thôn, vấn đề việc làm cho phụ nữ, bảo hiểm y tế…. Ông Đặng Văn Quan – Chủ tịch UBND xã Sơn Tân đã trả lời các ý kiến của hội viên phụ nữ và tiếp thu để kiến nghị các cấp xem xét.

Thông qua Hội nghị đối thoại chính quyền xã Sơn Tân lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với phụ nữ; giải đáp những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số; cung cấp, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với phụ nữ; qua đó nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, quyền và nghĩa vụ của phụ nữ trong việc học tập, rèn luyện, lao động, tham gia phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương; đồng thời qua Hội nghị đối thoại giúp chính quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, triển khai, thực hiện chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch có liên quan đến phụ nữ.

Trước đó, từ ngày 08/9-13/9/2023, 320 hội viên, phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số tại 4 thôn Văn Sơn (xã Cam Phước Tây); thôn Valy, Suối Cốc (xã Sơn Tân) và thôn Suối Lau 3 (xã Suối Cát) được dự 4 cuộc tọa đàm nội dung xóa bỏ các định kiến giới và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Thông qua đó nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến giới, khuôn mẫu giới, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn về cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời tuyên truyền trong cộng đồng thay đổi nếp nghĩ cách làm góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em./.

Thanh Nhàn

(Nguồn: dangcongsan.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)