Hơn 22,6 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất theo chuỗi

(Mic.gov.vn) - 

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, căn cứ nguồn vốn được phân bổ, đến hết tháng 9/2023, Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa (Điện Biên) đã thẩm định, phê duyệt 13 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng. 


20231910-duy6.jpg

Ảnh minh họa

Các dự án gồm: hỗ trợ sản xuất lúa nếp 97; ngô lai LVN092; hỗ trợ phân bón cho các hộ trồng cây chè shan tuyết; hỗ trợ triển khai mô hình nuôi vịt bầu cổ xanh; trồng cây đào địa phương; lúa mùa; lạc chất lượng cao; nuôi cá lăng thương phẩm… Tổng số hộ tham gia mô hình được hỗ trợ sản xuất theo chuỗi là 1.000 gia đình.

Trong số các dự án đã được thẩm định, phê duyệt, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao là chủ đầu tư triển khai 3 dự án, gồm: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trồng lạc giống L14 trên địa bàn thị trấn và các xã: Mường Báng, Xá Nhè, Tả Sìn Thàng với quy mô 54ha với 368 hộ tham gia. Dự án hỗ trợ cộng đồng phát triển cây chè shan tuyết trên địa bàn các xã: Sính Phình, Tả Sìn Thàng có quy mô 21,49ha với tổng số 64 hộ được hỗ trợ. Dự án hỗ trợ phát triển cây đào địa phương triển khai tại địa bàn các xã: Tả Sìn Thàng, Sín Chải có quy mô 4,95ha với tổng số 22 hộ tham gia.

Được biết, trong hợp phần tiểu dự án 2 hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2023 huyện Tủa Chùa được giao tổng kinh phí hơn 22,6 tỷ đồng. Trong đó dự toán giao năm 2022 chuyển sang là 3,521 tỷ đồng, dự toán giao năm 2023 là 19,091 tỷ đồng.

Lê Lan

(Nguồn: nhandan.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)