Nâng tầm thương hiệu thổ cẩm Đắk Nông

(Mic.gov.vn) - 

Ðối với Tây Nguyên nói chung, tỉnh Ðắk Nông nói riêng, từ bao đời nay, nghề dệt thổ cẩm và thổ cẩm đã trở thành biểu tượng, nét đẹp văn hóa truyền thống đặc trưng và không thể thiếu trong đời sống vật chất, tinh thần của cộng đồng các dân tộc thiểu số.


20231610-duy24.jpg

Ảnh minh họa

Thổ cẩm không chỉ được dùng để làm trang phục, mà còn là sản phẩm văn hóa dùng làm kỷ vật trong hôn nhân, tang lễ, trong sinh hoạt hằng ngày và trong sinh hoạt văn hóa truyền thống. Ðể những tinh hoa văn hóa ấy không bị mai một, tỉnh Ðắk Nông đã phê duyệt đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị thổ cẩm truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tỉnh Ðắk Nông giai đoạn 2023-2025", qua đó, giữ gìn, phát huy giá trị, xây dựng thương hiệu thổ cẩm các dân tộc Ðắk Nông gắn với phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình và địa phương.

Tỉnh cũng đầu tư kinh phí mở nhiều lớp dệt thổ cẩm, cùng với đề án, sẽ giúp thế hệ trẻ không chỉ hiểu thêm mà còn góp phần bảo tồn, kế thừa phát huy bản sắc, giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc mình...

Nguyễn Văn Yên

(Nguồn: nhandan.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)