19 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu đến năm 2025 tại Hà Nội đã thực hiện hoàn thành

(Mic.gov.vn) - 

Sau gần 03 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Hà Nội có 19 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu đến năm 2025 đã được thực hiện hoàn thành theo Nghị quyết của Quốc hội.


2.png

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)