Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ quản lý TT&TT thông báo về việc thực hiện đính chính, bổ sung thông tin tại Phiếu đăng ký dự tuyển

(Mic.gov.vn) - 

Thông báo 825/TB-HĐTDVC ngày 12/10/2023 của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ quản lý TT&TT thông báo về việc thực hiện đính chính, bổ sung thông tin tại Phiếu đăng ký dự tuyển.


Ngày 28/7/2023, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Trường) đã được Bộ Thông tin và Truyền thông đồng ý, phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 (tại công văn số 3052/BTTTT-TCCB ngày 27/8/2023 về việc Tổ chức tuyển dụng viên chức của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông năm 2023).

Ngay sau khi kế hoạch được phê duyệt, Trường đã từng bước triển khai việc tuyển dụng viên chức theo đúng kế hoạch và các quy định của pháp luật hiện hành. Để cho các thí sinh hoàn thiện đầy đủ thông tin phục vụ cho kỳ thi, Hội đồng Thi tuyển viên chức năm 2023 của Trường đã ban hành Thông báo số 825/TB-HĐTDVC ngày 12/10/2023 về việc thực hiện đính chính, bổ sung thông tin tại Phiếu đăng ký dự tuyển./.

 

ĐTBD

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)