Thông báo kết quả thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 

Thông báo số 10/TB-HĐTD ngày 13/10/2023 của Hội đồng Tuyển dụng Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo Kết quả thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.


Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

 Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1715/QĐ-BTTTT ngày 6 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông (vòng 1);

Căn cứ Thông báo số 05/TB-HĐTD ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Sau khi thực hiện quy trình chấm thi, ghép phách và tổng hợp điểm thi, Hội đồng tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng) thông báo tới các thí sinh đã dự thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông một số nội dung sau:

1. Thông báo kết quả thi Vòng 1

Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông (có danh sách kèm theo);

2. Thông báo về việc nhận Đơn phúc khảo:

Trên cơ sở kết quả thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông báo này, thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi phải nộp trực tiếp Đơn phúc khảo[1]  (theo mẫu gửi kèm) tại Hội đồng tuyển dụng (qua Vụ Tổ chức cán bộ, phòng 606, tầng 6 nhà B, điện thoại: 024 39436930), Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, TP. Hà Nội trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 13/10/2023 đến hết ngày 28/10/2023. Thời gian nhận Đơn phúc khảo trong giờ hành chính (trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ), cụ thể:

- Sáng: từ 8h00 đến 11h30

- Chiều: từ 14h00 đến 17h00.

3. Về mức phí và thủ tục phúc khảo:

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BNV ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức thì mức thu phí phúc khảo là 150.000đ/bài thi, đề nghị thí sinh nộp cùng Đơn phúc khảo.

 * Bảng tổng hợp điểm vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

 *  Mẫu đơn phúc khảo


[1] Lưu ý: chỉ nhận Đơn phúc khảo, phí phúc khảo nộp trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời hạn quy định đã nêu trên. 

TCCB

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)