Miền Trung - Tây Nguyên: Hầu hết đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo trong Chương trình MTQG

(Mic.gov.vn) - 

14/17 tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên đạt và vượt so với chỉ tiêu giảm nghèo được Thủ tướng Chính phủ giao trong Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.


20232009-duy13.jpg

Ảnh minh họa

Theo báo cáo của các địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tính đến hết tháng 6/2023 và ước đến 31/12/2023, tỷ lệ giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số của 17 tỉnh trong khu vực bình quân đạt 3,81%, đạt so với mức trên 3% mục tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021.

Trong đó, một số tỉnh dự kiến đạt kết quả này rất cao, điển hình là Thừa Thiên Huế, khả năng sẽ giảm 11,04% hộ nghèo, đạt 368% kế hoạch; tỉnh Quảng Nam đạt tỷ lệ giảm nghèo 7%, đạt 233,3% kế hoạch; tỉnh Quảng Ngãi đạt tỷ lệ giảm nghèo 5,37%, đạt 179% kế hoạch; tỉnh Quảng Trị đạt tỷ lệ giảm nghèo 4,1%, đạt 136,7% kế hoạch; tỉnh Khánh Hoà đạt tỷ lệ giảm nghèo 6%, đạt 133,3% kế hoạch.

Các tỉnh: Nghệ An, Phú Yên, Kon Tum, Đắc Lắc sẽ đạt tỷ lệ giảm nghèo dự kiến từ 105,7% đến 122% kế hoạch.

Các tỉnh: Đắk Nông, Quảng Bình, Gia Lai, Bình Định, Ninh Thuận đạt 100% kế hoạch (trong đó Đắk Nông dự kiến giảm 5%, Quảng Bình dự kiến giảm 4%; Gia Lai, Bình Định, Ninh Thuận dự kiến giảm 3%).

Chỉ có 3 tỉnh khả năng chưa đạt gồm: tỉnh Hà Tĩnh dự kiến đạt 75%, tỉnh Bình Thuận đạt 78,3% và tỉnh Lâm Đồng đạt 80% kế hoạch.

PL

(Nguồn: dangcongsan.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)