Khánh Hòa: Hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hơn 1.830 hộ nghèo, cận nghèo

(Mic.gov.vn) - 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.


2023823-duy01.jpg

Ảnh minh họa

Đề án này là cơ sở để huy động các nguồn vốn dựa theo nguyên tắc Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ và hộ gia đình tự tổ chức xây dựng, sửa chữa nhà ở. Qua đó giúp các hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu các tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững, đảm bảo các quy định về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đề án, hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh sẽ có 1.832 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ hơn 42 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để xây mới 274 nhà, sửa chữa 1.558 nhà với mức hỗ trợ tương ứng 40 triệu và 20 triệu đồng/hộ. Ngoài kinh phí được hỗ trợ của tỉnh, tùy điều kiện thực tế, các địa phương phối hợp gia đình huy động vốn tự có của và các nguồn vốn hợp pháp khác với số tiền trên 17,5 tỷ đồng để thực hiện đề án.

Huyện Khánh Sơn có dân số trên 26 nghìn người, phần lớn là đồng bào các dân tộc thiểu số; trong đó có hơn 3.530 hộ nghèo (chiếm 47,43% tổng số hộ dân trong huyện); số hộ được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở là 1.112 hộ. Huyện miền núi Khánh Vĩnh có dân số trên 42 nghìn người, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 73%; số hộ nghèo hiện còn 4.831 hộ, chiếm gần 46% số hộ dân trong huyện; số hộ được hỗ trợ là 720 hộ.

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho UBND các xã theo dõi, giám sát việc sử dụng vốn hỗ trợ của các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong quá trình xây mới, sửa chữa nhà ở đúng mục đích, đảm bảo nhà phải được xây dựng hoàn chỉnh để đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó chính quyền địa phương vận động các tổ chức như Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên giúp đỡ các hộ trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà; phát huy cao nhất khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng, tận dụng khai thác vật liệu tại chỗ theo quy định của pháp luật để đảm bảo giảm giá thành xây dựng.

Tiên Minh

(Nguồn: dantocmiennui.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)