Bộ TT&TT thu hồi giấy phép hoạt động của Tạp chí Doanh nhân và Pháp lý

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 17/8/2023, Bộ TT&TT đã có Quyết định số 1547/QĐ-BTTTT thu hồi giấy phép hoạt động báo chí của Tạp chí Doanh nhân và Pháp lý.


anh1.jpg

Tạp chí Doanh nhân và Pháp lý 

Quyết định số 1547/QĐ-BTTTT của Bộ TT&TT nêu rõ:

Thu hồi giấy giấy phép hoạt động báo chí số 18/GP-BTTTT ngày 08/01/2021 của Tạp chí Doanh nhân và Pháp lý do Bộ TT&TT cấp theo quy định tại khoản 5 Điều 18 Luật Báo chí năm 2016.

Lý do: Tạp chí Doanh nhân và Pháp lý có văn bản số 65/DNVPL ngày 10/7/2023 đề nghị chấm dứt hoạt động báo chí.

Trong thời gian qua, Viện Hỗ trợ pháp lý và Bảo vệ môi trường và Tạp chí Doanh nhân và Pháp lý đã có hành vi vi phạm các quy định pháp luật về báo chí, để xảy ra mâu thuẫn kéo dài theo Kết luận kiểm tra số 461/KLKT-TTra và Kết luận thanh tra số 462/KL-TTra ngày 10/4/2023 của Thanh tra Bộ TT&TT.

Tại Quyết định số 1547/QĐ-BTTTT, Bộ TT&TT cũng yêu cầu Tổng biên tập Tạp chí Doanh nhân và Pháp lý có trách nhiệm thu lại toàn bộ thẻ nhà báo đã được cấp tại Tạp chí, nộp về Bộ TT&TT trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.

Quyết định số 1547/QĐ-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày 17/8/2023./.

Thu Hương

Từ khóa: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bưu điện Việt Nam, Thu hồi giấy phép, Tạp chí Doanh nhân và Pháp lý

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)