Để có được giá trị cao nhất từ điện toán đám mây, CEO phải làm gì?

(Mic.gov.vn) - 

 Đại dịch covid 19 cho thấy quá trình chuyển đổi số không thể trì hoãn được nữa. Đối với quá trình chuyển đổi số của công ty, không gì quan trọng hơn việc trở thành doanh nghiệp ưu tiên đám mây. Lợi ích là thời gian đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn, quá trình đổi mới sáng tạo sẽ được đơn giản hoá, rủi ro được giảm thiểu khi doanh nghiệp được quản lý hiệu quả.


 DTDM-1.jpg

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)