Tiềm năng kinh tế của generative AI sẽ tác động lớn đến năng suất lao động

(Mic.gov.vn) - 

 Generative AI hiện đã sẵn sàng tạo ra một làn sóng mới về năng suất lao động và tạo ra những tác động lớn đối với toàn bộ lực lượng lao động.


 AI--1.jpg

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)