Bình Phước: “Chiến dịch 92 ngày đêm Tổ Công nghệ số cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà hướng dẫn từng người sử dụng dịch vụ công trực tuyến”

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 31/8/2022, kết thúc Chiến dịch 92 ngày đêm Tổ Công nghệ số cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà hướng dẫn từng người sử dụng dịch vụ công trực tuyến” đã đạt được những kết quả rất tốt.


 BP-92.jpg

TTTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)