Số lượng thuê bao truyền hình trả tiền Quý I/2023

(Mic.gov.vn) - 

Tính đến hết Quý 1/2023, doanh thu ước tính đạt 2,570 tỷ đồng (đã bao gồm VAT) (Tăng 4.7% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu tính đến hết Quý 1/2023 đạt 2,453 tỷ đồng), tổng số phí nộp tính đến hết Quý 1/2023 ước đạt 7 tỷ đồng (Tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái, số phí nộp tính đến hết Quý 1/2023 đạt 5.3 tỷ đồng).


 Số-lượng-thuê-bao-truyền-hình-trả-tiền-Quý-I2023.jpg

Đức Huy

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)