Tình hình phát triển đài truyền thanh cấp xã tính đến tháng 3/2023

(Mic.gov.vn) - 

Tính đến thời điểm 15/3/2023 cả nước có: 9.812 đài truyền thanh cấp xã/10.599 xã, phường, thị trấn. Trong đó, có 1.297 đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT...


 So-luong-dai-phat-thanh-den-t3.jpg

Đức Huy

Từ khóa: đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)