Mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ quan báo chí vận hành mô hình tòa soạn hội tụ

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 06/4/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 348/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chiến lược đề ra mục tiêu: Đến năm 2030, 100% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số, 100% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ và các mô hình phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới.


info-chuyen-doi-so-bao-chi.png

Doãn Mạnh

Từ khóa: Chuyển đổi số báo chí, toàn soạn hội tụ, 348/QĐ-TTg

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)