Bộ Chỉ số đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí

(Mic.gov.vn) - 

Bộ Chỉ số nhằm giúp các cơ quan báo chí xác định được mình đang ở giai đoạn nào trong quá trình chuyển đổi số từ đó có lộ trình, kế hoạch, giải pháp chuyển đổi số phù hợp, giúp cơ quan báo chí phát triển nhanh hơn, mạnh hơn.


Muc-do-truong-thanh-CDS-bao-chi-3.jpg

Đức Huy

Từ khóa: Bộ TT&TT, bộ chỉ số, mức độ trưởng thành, chuyển đổi số, cơ quan báo chí

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)