Doanh thu bưu chính tháng 5/2023 có sự tăng trưởng

(Mic.gov.vn) - 

Theo báo cáo đánh giá tình hình công tác QLNN tháng 5/2023 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6/2023 của Bộ TT&TT cho thấy doanh thu bưu chính tháng 5 có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2022.


 1_2.png

Thu Hương

Từ khóa: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bưu chính tăng trưởng, Phát hành tem về nhà sàn Bác Hồ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )