Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác lĩnh vực TT&TT tại địa phương

(Mic.gov.vn) - 

Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư 01/2023/TT-BTTTT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực TT&TT tại chính quyền địa phương. Thông tư có hiệu lực từ ngày 17/3/2023.


 20230203-pg2_2.png

Giang Phạm

Từ khóa: Bộ Thông tin và Truyền thông, Thông tư 01/2023/TT-BTTTT, danh mục, chuyển đổi vị trí công tác, lĩnh vực TT&TT, chính quyền địa phương.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 9)