Báo chí là cầu nối giữa hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng

(Mic.gov.vn) - 

Báo chí trở thành một trong những kênh thông tin hữu hiệu nhất hiện nay trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, là cầu nối giữa hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng, giúp người dân - hợp tác xã - doanh nghiệp tìm đến nhau. 

Đây là khẳng định của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh tại Hội nghị tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) trong giai đoạn mới, diễn ra chiều 8/11, tại Hà Nội.


phat-trien-bao-chi-kinh-te-HTX.jpg

Theo ông Lê Quốc Minh, đây là lần đầu tiên Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Liên minh HTX Việt Nam và các cơ quan báo chí tổ chức một hội nghị quy mô lớn.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, trong nhiều năm qua, báo chí góp phần thực hiện hiệu quả là tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò quan trọng của kinh tế tập thể, HTX trong xây dựng và phát triển đất nước; phát hiện những cách làm hay, điển hình tiên tiến; nhiều bất cập được báo chí nhận diện, nhiều khó khăn được báo chí góp phần tham mưu tháo gỡ…

Ông Minh nhấn mạnh: “Báo chí đã trở thành một trong những kênh thông tin hữu hiệu nhất hiện nay trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, là cầu nối giữa HTX, doanh nghiệp và người tiêu dùng, giúp người dân, HTX, doanh nghiệp tìm đến với nhau, qua đó triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả thông qua việc giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm từ đầu vào đến đầu ra”.

Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập quốc tế rộng rãi, tham gia sâu vào các diễn đàn kinh tế đa phương, các hiệp định thương mại toàn cầu, báo chí có vai trò nổi bật trong việc cung cấp thông tin thị trường thế giới, kết nối cung cầu, thúc đẩy xuất khẩu, giúp hàng hóa của HTX làm ra tiếp cận được các thị trường lớn.

Theo Thanh Niên

Từ khóa: Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo T.Ư, Liên minh HTX Việt Nam, Báo chí góp phần thực hiện hiệu quả là tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, nâng cao nhận thức của nhân dân, xây dựng và phát triển đất nước, nhiều bất cập được báo chí nhận diện

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)