Bà Rịa - Vũng Tàu ưu tiên ứng dụng AI trong hành chính công

(Mic.gov.vn) - 

 Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng AI trong hành chính công.


 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính công

Thời gian vừa qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tích cực đầu tư cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT và đã tạo ra được những bước thay đổi đột phá trong quy trình giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) công như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC ở bộ phận một cửa tại 8/8 UBND cấp huyện, 82/82 xã, phường, thị trấn.

UBND cấp huyện, cấp xã trong toàn tỉnh đã được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại với hệ thống phần mềm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, máy lấy số tự động, máy tra cứu TTHC, máy tra cứu tiến độ hồ sơ, hệ thống camera quan sát giúp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC được duy trì hiệu quả.

Về tình hình giải quyết hồ sơ TTHC trong 06 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đã giải quyết 54.760/55.085 hồ sơ (trong đó đúng hạn 99,7 %, trễ hẹn 0,3%). Bộ phận một cửa cấp huyện đã tiếp nhận hồ sơ, đã giải quyết 80.709/84.709 hồ sơ (đúng hạn 96,6%, trễ hẹn 3,3%). Bộ phận một cửa cấp xã đã giải quyết 227.427/232.577 hồ sơ (trong đó đúng hạn 99,8%, trễ hẹn 0,2%).

Về tiến độ triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), hiện nay toàn tỉnh đã cung cấp 100% DVC đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 1.911 TTHC. Tỷ lệ DVCTT có phát sinh hồ sơ đạt 29,49%, tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến trên toàn tỉnh đạt 9,1% (trong đó, cấp tỉnh đạt 55,76%, cấp huyện đạt 6,73%, cấp xã đạt 5,62%).

Đặc biệt, để đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng CNTT trong hoạt động điều hành cũng như xây dựng và phát triển đô thị thông minh (ĐTTM), ngày 15/4, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Tập đoàn VNPT đã phối hợp khai trương Trung tâm Điều hành ĐTTM (IOC) tỉnh tại Trung tâm Hành chính tỉnh.

Trung tâm IOC của Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức đi vào hoạt động sẽ hướng đến hiện đại hóa hoạt động quản lý Nhà nước. Đặc biệt, hạn chế giấy tờ hành chính, giảm công tác điều hành qua nhiều cấp quản lý, công khai, giám sát một cách minh bạch thời gian, kết quả xử lý, người dân được tham gia tương tác với hoạt động Nhà nước, bước đầu xây dựng nền hành chính thân thiện, phục vụ hiệu lực, hiệu quả.

Các dịch vụ chất lượng cao giúp nâng cao hơn nữa đời sống của người dân về du lịch, giao thông, y tế, giáo dục, môi trường... thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số (CĐS) và phát triển ĐTTM của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm IOC Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Huỳnh Quang Liêm cho biết, Trung tâm IOC tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là trung tâm đầu tiên đưa vào "trợ lý ảo", đồng thời cũng là một trong số các trung tâm nhiều dữ liệu "sống" nhất được tích hợp sẽ giúp lãnh đạo tỉnh thuận lợi, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành tại địa phương.

Trung tâm IOC sẽ góp phần để tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khai mở, tận dụng tối đa được tiềm năng, lợi thế, thế mạnh và sức cạnh tranh của mình, nhanh chóng phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội… khẳng định vị thế top đầu của tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ và cả nước về tăng trường GRDP bình quân đầu người và đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung của đất nước.

Ưu tiên đẩy mạnh hoạt động ứng dụng AI trong hành chính công

Cùng việc xây dựng Trung tâm IOC, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác giải quyết TTHC công, mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. 

20221101-pg1.jpg

Trong đó, kế hoạch đặc biệt ưu tiên mục tiêu đẩy mạnh hoạt động ứng dụng AI trong hành chính công, DVCTT, giúp tinh giản bộ máy và giảm thời gian xử lý công việc, cũng như chi phí của người dân và doanh nghiệp (DN).

Bên cạnh đó, kế hoạch đặt ra mục tiêu nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, DN và người dân về AI; Ứng dụng và phát huy những thành tựu AI mới nhất trong và ngoài nước gắn với các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai và ứng phó sự cố, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đẩy mạnh xã hội sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý hành chính Nhà nước trong phân phối, sử dụng nguồn lực xã hội, quản lý xã hội và quản lý đô thị góp phần phát triển kinh tế Bà Rịa - Vũng Tàu tăng trưởng bền vững.

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ phát triển, ứng dụng AI vào các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh…

Cụ thể là triển khai các văn bản pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới AI; Tổ chức triển khai cuộc thi sáng tạo robot, tạo ra các robot, giải pháp kỹ thuật, hỗ trợ cộng đồng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Sở KH&CN tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ KH&CN trong việc xây dựng dữ liệu cộng đồng theo hình thức của đề án Hệ tri thức Việt số hóa; kết nối các cộng đồng AI, cộng đồng khoa học mở ở Việt Nam.

Ngoài ra, Sở cũng có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Bộ KH&CN trong việc thúc đẩy sử dụng chung, chia sẻ, mở dữ liệu, công nghệ và ứng dụng AI theo hướng đa ngành, liên ngành và xuyên ngành để đẩy nhanh tốc độ hình thành kết quả và nâng cao hiệu quả đầu ra của những hoạt động nghiên cứu phát triển trong các lĩnh vực khác.

Đồng thời, tập huấn rộng rãi các nền tảng mở về dữ liệu và ứng dụng AI; Thúc đẩy các cộng đồng, diễn đàn nguồn mở về AI; Khuyến khích DN đặt hàng viện nghiên cứu, trường đại học triển khai nghiên cứu, phát triển sản phẩm AI…/.

theo ictvietnam.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)