Tấp huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống phần mềm Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình

(Mic.gov.vn) - 

Trong 02 ngày 18-19/10/2022, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống phần mềm tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường thuộc hệ thống Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình bằng hình thức trực tuyến.


images743384--nh-1.jpg

Ảnh minh họa

Điểm cầu chính đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông được kết nối với 50 điểm cầu của các đơn vị qua ứng dụng VNPT Meeting, với sự tham gia của gần 500 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các phòng, đơn vị thuộc UBND thành phố và UBND xã, phường của thành phố Đồng Hới; các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích, dịch vụ xã hội trên địa bàn tỉnh có tham gia quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường của tỉnh.

Tại đây, các học viên được hướng dẫn các thao tác để tiếp nhận, theo dõi, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân về các vấn đề an ninh trật tự, an toàn giao thông; xây dựng trật tự, đô thị; dịch vụ, vệ sinh, môi trường; phòng, chống dịch COVID-19; vấn đề kinh tế, xã hội khác. Đồng thời, các học viên đã được cấp tài khoản thực hành trực tiếp trên hệ thống, đảm bảo việc sẵn sàng thao tác, tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh khi được phân phối đến đơn vị.

Hệ thống là giải pháp triển khai nhằm mục đích cho cơ quan nhà nước tiếp nhận các vấn đề phản ánh của công dân, tổ chức đối với các vấn đề bất cập trong xã hội. Đây chính là công cụ, cầu nối để người dân và chính quyền tương tác với nhau. Toàn bộ công tác xử lý thông tin đều được công khai, minh bạch, qua đó người dân có thể giám sát, tương tác và đánh giá mức độ hài lòng đối với kết quả xử lý phản ánh của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hệ thống phần mềm tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng thực thi và thích ứng với các dịch vụ mới của Thành phố thông minh, Chính quyền số; Với những ứng dụng mới được thiết kế linh hoạt nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ của tỉnh Quảng Bình.

ML

Từ khóa: Sở Thông tin và Truyền thông, Quảng Bình, hệ thống phần mềm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)