Bộ TT&TT tập huấn đào tạo đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 11/10/2022, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tập huấn đào tạo đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc giá TCVN ISO 9001:2015. Tham dự Hội nghị có các học viên đến từ các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT.


1110h1.jpg

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Việc triển khai việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 là việc làm cần thiết nhằm nâng cao kỹ năng triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời cung cấp các khái niệm về chất lượng và quản lý chất lượng, cách thức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 9001 trong cơ quan quản lý hành chính nhà nước. 

Hội nghị đã nghe giảng viên Vũ Hồng Dân, Viện Năng Suất Việt Nam giảng về các nội dung: Quản lý chất lượng và bộ tiêu chuẩn ISO 9000; Các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; 

Thông qua lớp tập huấn giúp cho cán bộ, công chức Bộ TT&TT nắm vững hơn kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và áp dụng thành thạo hệ thống này vào công việc hàng ngày tại đơn vị, góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực thi công vụ, đưa công tác cải cách hành chính ngày càng đi vào nề nếp và hiệu lực và hiệu quả.

Cuối khóa tập huấn học viên sẽ làm các bài kiểm tra đối với các nội dung về quản lý chất lượng và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015./.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)