INFOGRAPHIC: Gần 380 nghìn doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, trải nghiệm các nền tảng số Make in Việt Nam

(Mic.gov.vn) - 

Tính đến 19/8/2022, Chương trình SMEdx (chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số của Bộ TT&TT) đã có gần 380 nghìn doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận và trải nghiệm các nền tảng số Make in Việt Nam xuất sắc do Chương trình tuyển chọn và có hơn 56 nghìn doanh nghiệp chính thức sử dụng các nền tảng của Chương trình.


 Infographic-nentangso.jpg

TT

Từ khóa: Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển đổi số, nền tảng số, Make In Vietnam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 4)