Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm


 

ThutruongLam02.jpg

Họ và tên: Nguyễn Thanh Lâm

Chức vụ: Thứ  trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Sinh ngày: 1972

Quê quán: Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: 18 Nguyễn Du – Hà Nội

ThutruongLam.png

- Giúp Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực: Báo chí, truyền thông; thực hiện nhiệm vụ là người phát ngôn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cục Báo chí; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục Thông tin cơ sở; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Thông tin đối ngoại; Báo VietNamNet; Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông ; Tạp chí Thông tin và Truyền thông.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )