INFOGRAPHIC: 97,3% DVCTT đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến mức độ 4

(Mic.gov.vn) - 

Theo số liệu thống kê của Thường trực Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số, đến nay, khoảng 97,3% DVCTT đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến mức độ 4; khoảng 40% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến (tăng 10% so với 30% cuối năm 2021); nhiều địa phương đã có những sáng kiến, cách làm hay để nâng cao hiệu quả cung cấp DVCTT.


 20220912-DVCTT2.jpg

 

20220912-dvctt1-ava.jpg

  

GP

Từ khóa: Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông, chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)