Thái Nguyên: Giảm 50% mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4

(Mic.gov.vn) - 

Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thông qua Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.


vna-potal-thai-nguyen-day-manh-chuyen-doi-so-trong-cai-cach-hanh-chinh---------------------------------6269905.jpg

Ảnh minh họa

Theo đó, từ tháng 8/2022, mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ giảm 50% đối với 6 loại lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khi người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (toàn trình) trên địa bàn tỉnh, bao gồm: lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí hộ tịch và lệ phí cấp Chứng minh nhân dân; lệ phí cấp giấy phép cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sở TT&TT Thái Nguyên nhận định, cùng với việc thực hiện đồng bộ các chính sách khác, chính sách tài chính này sẽ góp phần thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên - tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ phát triển của chính quyền điện tử, chính quyền số.

Mỹ Anh

Từ khóa: Thái Nguyên, dịch vụ công, mức độ 4

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )