Bạc Liêu: mỗi nhân viên Bưu điện sẽ tiếp nhận 3.500 hồ sơ/năm

(Mic.gov.vn) - 

Hơn 2,7 triệu hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được Bưu điện tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận và chuyển phát an toàn đến tận tay người nhận trong thời gian qua.


2022714-u2.jpg

Toàn cảnh hội  nghị

Tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh Bạc Liêu với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về viêc triển khai Quyết định 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã đề xuất UBND chuyển giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa 3 cấp cho Bưu điện tỉnh đảm nhiệm.

Đồng thời Bưu điện tỉnh cũng sẽ tham gia vào việc số hóa và luân chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính giữa các cơ quan với Bộ phận một cửa các cấp trong tỉnh. Ngoài ra Bưu điện tỉnh cũng sẵn sàng bố trí nhân viên để hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân trong việc gửi, nhận hồ sơ và nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan Nhà nước.

Theo ông Sơn Minh Vương, Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh Bạc Liêu, căn cứ vào số lượng hồ sơ phát sinh tại Bộ phận một cửa, Bưu điện tỉnh sẽ bố trí số lượng nhân viên phù hợp để đảm nhận công việc tiếp nhận hồ sơ của một số lĩnh vực nhưng không quá tải, không để người dân phải chờ đợi khi đến làm các thủ tục hành chính.

Việc triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bạc Liêu từ năm 2022 - 2025 dự kiến được chia thành 3 giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1, năm 2022 Bưu điện tỉnh Bạc Liêu sẽ bố trí nhân viên thay thế cán bộ công chức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh đối với 9 cơ quan gồm: Sở Công thương, Kế hoạch đầu tư, Tài Chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nội Vụ, Y tế, Xây dựng, Giáo dục, Khoa học và Công nghệ và Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh. Tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, 5 lao động của Bưu điện tỉnh sẽ làm nhiệm vụ và thay thế cho 9 cán bộ công chức. Mỗi nhân viên Bưu điện sẽ đảm bảo 3.500 hồ sơ/năm.

Sau giai đoạn 1, UBND tỉnh Bạc Liêu sẽ đánh giá kết quả và tiếp tục mở rộng triển khai tại các Sở ngành còn lại và 7 huyện, thị xã, thành phố và 64 bộ phận một cửa cấp xã, phường, thị trấn.

Ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, triển khai Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ và chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đã được triển khai tại tỉnh với rất nhiều lợi ích. Trong những năm qua thì dịch vụ bưu chính công ích đã phát huy tốt, có hiệu quả, có vai trò tích cực trong việc phối hợp, hỗ trợ các Sở, Ban, Ngành trong giải quyết thủ tục hành chính nâng cao chất lượng phục vụ, tăng mức độ hài lòng của người dân trên địa bàn.

“Bưu điện tỉnh Bạc Liêu với sự chỉ đạo điều hành của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế xã hội và công cuộc cải cách hành chính của tỉnh”, ông Cận khẳng định.

Đối với việc triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính khi Bưu điện tham gia vào cần phải đem lại những lợi ích rõ rệt cho người dân và cơ quan Nhà nước, đặc biệt là nâng cao chất lượng tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài ra, ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu cũng yêu cầu các Sở, ngành, địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh để đưa ra các phương án triển khai phù hợp nhất với tình hình thực tế của đơn vị.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Kiên Cường, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam khẳng định Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước được giao quản lý mạng bưu chính công ích, có mạng lưới giao dịch đến tận cấp xã, có nguồn nhân lực chuyên nghiệp, tinh thông. Ngay sau Hội nghị, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ chỉ đạo sát sao Bưu điện tỉnh Bạc Liêu đẩy mạnh triển khai hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng kế hoạch đề ra.

Đối với nguồn nhân lực tham gia vào các dịch vụ hành chính công đều phải đảm bảo tốt nghiệp Đại học trở lên, có năng lực chuyên môn, có lý lịch trong sạch, rõ ràng; có tác phong, thái độ giao tiếp cởi mở, thân thiện, đúng chuẩn mực; có tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật cao./.

Thu Hương

Từ khóa: Bưu điện Việt Nam, hành chính công, tiếp nhận và trả hồ sơ qua Bưu điện

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )