Thông tin về kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP.Hồ Chí Minh


Quyết định số 875/QĐ-CBĐTW ngày 01/6/2022 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP.Hồ Chí Minh.

Thông báo số 992/TB-CBĐTW-HĐTD ngày 24/6/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Cục Bưu điện Trung ương về việc Thông báo Kết quả Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP.Hồ Chí Minh.

Thông báo số 999/TB-CBĐTW-HĐTD ngày 24/6/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Cục Bưu điện Trung ương về việc Thông báo triệu tập thí sinh tham gia thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP. Đà Nẵng.

Đối chiếu thông tin, nếu có có gì vướng mắc vui lòng liên hệ với Phòng Tổ chức cán bộ Cục Bưu điện Trung ương qua số 080.41279. 

Cục Bưu điện Trung ương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)