Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Tem nhiệm kỳ VI (2022-2027).

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 25/6/2022, tại Hà Nội, Hội Tem Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Tem Việt Nam khóa VI (nhiệm kỳ 2022 - 2027). Bà Chu Thị Lan Hương, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Hội Tem Việt Nam nhiệm kỳ VI giai đoạn 2022-2027. Tham dự Đại hội còn có gần 100 hội viên là đại biểu cho hơn 7000 hội viên trên cả nước.


20226625-u2.jpg

Ra mắt Ban chấp hành Hội Tem Việt Nam khoá VI (nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Trải qua 62 năm xây dựng và phát triển với 6 kỳ Đại hội, Hội Tem Việt Nam đã khẳng định vị trí xã hội của mình; xây dựng phong trào, phổ biến và lan tỏa văn hóa sưu tập tem, góp phần vào việc nâng cao dân trí, làm phong phú thêm đời sống văn hóa - xã hội; đẩy mạnh công tác ngoại giao nhân dân; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Hội Tem Việt Nam sẽ được triển khai trong giai đoạn thực hiện chiến lược hội nhập - phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong bối cảnh đó, phong trào sưu tập tem và hoạt động Hội Tem Việt Nam sẽ hướng tới sự phát triển tương xứng với tiềm năng của ngành Thông tin & Truyền thông và Bưu điện Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ sắp tới, Hội Tem Việt Nam xác định một số nhiệm vụ trọng tâm là: Duy trì hoạt động của các Hội tem thành viên, phát triển Hội thành viên mới và các CLB thuộc các hội tem địa phương; Bảo đảm tổ chức phong trào đúng hướng, góp phần vào việc giáo dục lòng yêu nước, thúc đẩy hoạt động văn hóa xã hội, thực hiện chức năng là kênh đối ngoại nhân dân, phát triển quan hệ hiểu biết và hữu nghị giữa các dân tộc trong nước và trên thế giới; Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Bên cạnh đó, Hội sẽ tiếp tục củng cố và duy trì mối liên hệ và tham gia các hoạt động của Hiệp hội tem chơi thế giới (FIP), Hiệp hội tem chơi Liên Á (FIAP) và các Hội tem Quốc gia khác; Tích cực tham dự các cuộc triển lãm tem Quốc tế, khu vực để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng với tình hình phát triển của các nước và khu vực; Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường công tác trao đổi thông tin giữa các Hội trong nước và quốc tế (xây dựng lại Website, Fanpage của Hội); Khuyến khích các Hội Tem địa phương phát hành chuyên san và xây dựng trang Web để tạo thêm kênh thông tin tuyên truyền, quảng bá Tem Bưu chính và hướng dẫn nghiệp vụ sưu tập tem...

Tại Đại hội, bà Nguyễn Vũ Hồng Thanh, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ TT&TT cho biết, trải qua hơn 60 năm thành lập và phát triển, với hơn 7000 hội viên, cộng tác viên và những người yêu thích tem sinh hoạt tại hơn 200 CLB thuộc 33 hội tem thành viên, Hội Tem Việt Nam đã có những đóng góp rất lớn đối với phong trào sưu tập tem chơi trong cả nước, hướng tới hội nhập với thế giới. Đồng thời, Hội cũng có những ý kiến và phản hồi tích cực đối với công tác quản lý nhà nước về tem bưu chính trong thời gian qua.

Với Ban chấp hành Hội Tem nhiệm kỳ mới, Vụ trưởng Vụ Bưu chính bày tỏ tin tưởng, với đội ngũ cán bộ mới là những người có tâm huyết, có bề dày kinh nghiệm trong hoạt động phong trào, có khả năng quy tụ cũng như tập hợp các hội viên, Hội Tem Việt Nam sẽ có những bước phát triển vượt bậc hơn nữa về quy mô cũng như là chất lượng chuyên môn và có nhiều hoạt động để thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là những người trẻ tuổi tham gia vào các hoat động sinh hoạt tem của Hội và quan tâm hơn nữa đến tem bưu chính, sưu tập tem.

Kế thừa truyền thống và phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước, dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ TT&TT, các cơ quan quản lý, sự hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện của Bưu điện Việt Nam, BCH khóa VI hứa sẽ đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng phong trào sưu tập tem ở Việt Nam ngày càng lớn mạnh hơn nữa./.
 
 

Thu Hương

Từ khóa: Ra mắt Hội tem, Bộ TT&TT, Bưu điện Việt Nam, bà Chu Thị Lan Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)