Top 3 Cổng Thông tin điện tử các Bộ, ngành được truy cập nhiều nhất

(Mic.gov.vn) - 

Theo số liệu thống kê của Bộ TT&TT, tính từ 1/1 đến 31/5/2022, Cổng TTĐT của 3 Bộ gồm: Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông được truy cập nhiều nhất.


20220616-INFOGRAPHIC-CongTTDT-sm_1.jpg

TT

Từ khóa: Bộ Thông tin và Truyền thông, Cổng Thông tin điện tử, truy cập

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)