INFOGRAPHIC: Hơn 97,3% dịch vụ công đủ điều kiện đã được cung cấp dưới hình thức DVCTT mức độ 4

(Mic.gov.vn) - 

Đến nay, tất cả các bộ, ngành, địa phương đã có Cổng dịch vụ công để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trên 97,3% dịch vụ công đủ điều kiện đã được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Dưới đây là số liệu thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông được thực hiện một cách tự động, theo thời gian thực bởi Hệ thống giám sát, đo lường của Bộ liên quan đến tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến.


20220614-infographic-DVCTT.jpg

TT

Từ khóa: Bộ Thông tin và truyền thông, dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ trực tuyến

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)