Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam: Thắp lửa tri thức

(Mic.gov.vn) - 

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng; đồng thời, tôn vinh những người có đóng góp cho việc phát triển văn hóa đọc Đồng thời, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng; đồng thời, tôn vinh những người có đóng góp cho việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.


infographics-van-hoa-doc.jpg

Ngày 21/4 được chọn là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Theo: TTXVN

Từ khóa: Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, tôn vinh người làm sách, phát triển văn hóa đọc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)