INFOGRAPHIC: Chỉ số phát triển ngành Xuất bản năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Ngành Xuất bản nói chung (gồm các nhà xuất bản, doanh nghiệp in và phát hành xuất bản phẩm) cần đề cao trách nhiệm chính trị; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; cung cấp nhiều đầu sách giá trị cao; có sức lan tỏa mạnh mẽ thu hút cả triệu người đọc, tác động tích cực vào nhận thức xã hội từ đó tạo thành sức mạnh quốc gia, dân tộc. Đồng thời, cơ quan chủ quản nhà xuất bản cần quan tâm đầu tư, hỗ trợ nền tảng công nghệ điện tử cho các nhà xuất bản, tạo cơ chế và không gian hợp tác giữa nhà xuất bản với doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp phát hành nhằm hình thành chuỗi kết nối giá trị đưa xuất bản phẩm đến với đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.


Chỉ-số-phát-triển-lĩnh-vực-xuất-bản-năm-2021.jpg

Xuân Lộc

Từ khóa: Ngành Xuất bản, đầu tư nền tảng công nghệ, chuyển đổi số, xuất bản điện tử, cuốn sách thu hút hàng triệu người đọc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )