INFOGRAPHIC: Chỉ số phát triển ngành In năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Ngành In cần phát triển nhanh, mạnh hơn nữa, trở thành thành ngành kinh tế - công nghệ hiện đại, nằm trong top đầu khu vực. Để phát triển bền vững, công nghiệp in phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại kết hợp công nghệ xanh và bảo vệ môi trường; đặc biệt là việc chuyển đổi số trong lĩnh vực in. Muốn làm được việc đó, cần đẩy nhanh quá trình rà soát cơ chế, chính sách, pháp luật để sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo nhà nước quản lý được, ngành In phát triển nhanh, hiện đại. 


28032022-Info-BTT-TT.jpg

Đăng Quý

Từ khóa: Chuyển đổi số ngành in, hoàn thiện thể chế, định hướng chiến lược

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 5)