Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương tại khu vực TP.Đà Nẵng

(Mic.gov.vn) - 

 Thông báo số 1747/TB-CBĐTW-HĐTD ngày 15/12/2021 của Cục Bưu điện Trung ương.


Căn cứ Công văn số 1254/BTTTT-TCCB ngày 26/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1355/QĐ-CBĐTW ngày 18/10/2021 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương.

Hội đồng tuyển dụng công chức Cục Bưu điện Trung ương thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương khu vực TP.Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1.  Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi (theo phụ lục đính kèm).

2. Thời gian tổ chức thi tuyển thi Vòng 1 môn Kiến thức chung và Tiếng anh (thi trắc nghiệm trên máy tính).

- Ngày 27/12/2021: Khai mạc kỳ thi, phổ biến Quy chế thi. Thời gian bắt đầu từ 14 giờ 00 phút.

- Ngày 28/12/2021: Tổ chức thi Vòng 1, thời gian bắt đầu từ 08 giờ 00 phút.

+ Thời gian thi môn Kiến thức chung: bắt đầu từ 08 giờ 30 phút đến 09 giờ 30 phút.

+ Thời gian thi môn tiếng Anh: bắt đầu từ 10 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

3.        Địa điểm tổ chức thi tuyển:

Tại TP. Đà Nẵng: Bưu điện T26, Số 73 Trần Phú, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

4.    Tài liệu ôn tập (theo phụ lục đính kèm).

Hội đồng thi tuyển công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương thông báo để thí sinh được biết và thực hiện./.

* Toàn văn thông báo xem tại đây

Cục Bưu điện Trung ương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)