Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam phù hợp điều kiện phòng chống dịch

(Mic.gov.vn) - 

Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) đã có Công văn số 576/BTTTT-CXBIPH do Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn ký ngày 23/2 gửi các bộ, ngành, tổ chức hội, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4 tới.


hoi-sach-truc-tuyen-quoc-gia-chao-mung-ngay-sach-viet-nam-lan-thu-8.jpg

Ảnh minh họa.

Theo công văn cho biết, ngày 4/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam thay thế Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam, theo đó lấy ngày 21/4 là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định trên, ngày 24/12/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Kế hoạch số 5270/KH-BTTTT hướng dẫn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên toàn quốc.

Bộ TT&TT đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nội dung hướng dẫn tại Kế hoạch số 5270/KH-BTTTT và tình hình thực tế, tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022, bảo đảm hiệu quả và phù hợp với công tác phòng chống dịch Covid-19.

Sau khi kết thúc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022, đề nghị các bộ, ngành, tổ chức hội, đoàn thể Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về Bộ TT&TT trước ngày 20/5/2022 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

PV

Từ khóa: Bộ TT&TT, ban hành, kế hoạch tổ chức, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, phù hợp điều kiện phòng chống dịch, COVID-19

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)