Khai mạc phiên trù bị Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI

(Mic.gov.vn) - 

 Ngày 30/12, phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI (gọi tắt Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam) đã diễn ra tại Hà Nội với phương châm "Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển".


1-1640837701878.jpg

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội. (Ảnh: Thành Đạt)

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm cùng hơn  550 đại biểu đại diện cho 27.448 hội viên trong cả nước. 

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng đặt ra trong Đại hội lần này, đó là: Đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam; kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác báo chí nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TƯ của Ban Bí thư (khóa IX) về "Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới", triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TƯ ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới".

8-1640837767446.jpg

Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu. 

Đại hội tập trung thảo luận, xây dựng, hoàn thiện Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành; thảo luận, sửa đổi, bổ sung và thông qua Điều lệ Hội và các văn kiện quan trọng khác trình Đại hội. Ngoài ra, Đại hội sẽ tiến hành nhiệm vụ quan trọng là bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm những nhà báo có phẩm chất và năng lực, có uy tín và điều kiện, tâm huyết, để lãnh đạo các mặt công tác của Hội trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ đi đôi với nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật trong thảo luận, trong bầu cử tại Đại hội; tham gia tích cực, đầy đủ, có chất lượng các hoạt động để Đại hội thành công tốt đẹp.

hoi-nha-bao8-301221.jpeg

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Với phương châm "Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ định hướng cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí Cách mạng Việt Nam, chung sức đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí Cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, vì đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội, Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp các dự thảo văn kiện Đại hội: Báo cáo Chính trị; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Báo cáo công tác kiểm tra nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Các tổ thảo luận đã giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Hội khóa XI... và nhiều nội dung quan trọng khác.

 

Theo: hanoimoi.com.vn

Từ khóa: Đại hội đại biểu toàn quốc, Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, họp phiên trù bị

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)