Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng

(Mic.gov.vn) - 

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đánh giá: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW đã góp phần thay đổi từng bước nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo các cấp về vị trí, tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng.


hn-5201.jpg

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ngày 23/12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng theo Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Hội nghị được kết nối trực tuyến giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với 63 tỉnh, thành trong cả nước, các học viện khu vực và các trường chính trị tỉnh, thành phố.

Tham dự tại điểm cầu Học viện, có các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện các ban, bộ, ngành ở Trung ương và gần 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo các vụ chức năng thuộc Trung tâm Học viện và cán bộ của Viện Lịch sử Đảng. Tại điểm cầu các địa phương trong cả nước, có đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, trường chính trị và cán bộ làm công tác lịch sử Đảng các tỉnh, thành phố.

Ngày 18/01/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị 20-CT/TW về "Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng". Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng đã đạt kết quả quan trọng.  

3 năm qua, cả nước đã hoàn thành và xuất bản 2.461 công trình lịch sử Đảng, trong đó có: 122 công trình lịch sử đảng bộ cấp tỉnh; 358 công trình lịch sử ban, ngành, đoàn thể; 265 công trình lịch sử đảng cấp huyện; 1.716 công trình lịch sử đảng cấp xã, phường, thị trấn. Có 07 tỉnh đã biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh đến năm 2020; 08 tỉnh biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh đến năm 2015. Bên cạnh kết quả về số lượng, chất lượng biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ các cấp được nâng lên một bước.

Kết quả công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng đã góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tình cảm cách mạng, làm cho lịch sử Đảng và lịch sử truyền thống thấm sâu trong tâm trí mỗi cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân, giúp bạn bè quốc tế hiểu ngày càng đầy đủ, chân thực, sâu sắc hơn về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng góp phần đấu tranh chống các luận điệu sai trái và âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc Lịch sử Đảng và lịch sử dân tộc, phủ nhận sự thật lịch sử và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng thời gian qua vẫn còn những khó khăn, hạn chế.

Hội nghị đã tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong triển khai công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng theo Chỉ thị 20-CT/TW; khẳng định những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đúc kết một số kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW; đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng theo Chỉ thị 20-CT/TW tại các địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Hội nghị là dịp quan trọng nhằm làm rõ những kết quả đạt được trong công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng thời gian qua cũng như thảo luận những hạn chế, kinh nghiệm của các đơn vị địa phương trong quá trình triển khai Chỉ thị 20-CT/TW, đề xuất những nội dung trong nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng đưa vào chương trình hành động của từng địa phương.

hn-5165.jpg

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Báo cáo sơ kết công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng của các địa phương cho thấy, nhiều địa phương đã triển khai hiệu quả công tác này. Số lượng các công trình lên đến hàng nghìn với tính cập nhật và chất lượng tổ chức biên soạn ở mức khá trở lên. Các công trình cũng phản ánh đầy đủ, toàn diện, chân thực và sinh động lịch sử toàn đảng và lịch sử các địa phương qua các giai đoạn, đảm bảo tính đảng, tính khoa học, góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống cách mạng, tổng kết lý luận và cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia đắc lực vào cuộc đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử của các thế lực thù địch.

Nhờ đó, nhận thức của toàn Đảng về công tác biên soạn lịch sử Đảng ngày càng tốt hơn. Công tác quán triệt Chỉ thị 20-CT/TW ngày càng có hiệu quả, góp phần thay đổi từng bước nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo các cấp về vị trí, tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng, GS TS Nguyễn Xuân Thắng đánh giá. 

Để công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng ngày càng đi vào hiệu quả, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đơn vị, bộ, ngành tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch; bảo đảm điều kiện, cơ sở vật chất và kinh phí cần thiết để tiếp tục tổ chức biên soạn lịch sử Đảng bộ ở địa phương, ban, ngành và tổ chức mình. Cùng với đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lồng ghép nội dung nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng vào chương trình giảng dạy cao cấp lý luận chính trị. Với các địa phương, cần lồng ghép nội dung này vào các bài giảng chính trị trọng điểm; khẩn trương xây dựng đề án sưu tầm tư liệu phỏng vấn các nhân chứng lịch sử, tiếp tục có phương án số hóa tư liệu lịch sử Đảng và chia sẻ nguồn tư liệu này trong hệ thống các trường chính trị.

Với tư cách là cơ quan nghiên cứu đầu ngành, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh yêu cầu Viện Lịch sử Đảng tiếp tục sưu tầm, xử lý, xác minh, có quy trình đánh giá chính xác những tư liệu lịch sử Đảng quý giá; có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương; tăng cường đội ngũ thực hiện công tác sưu tầm, nghiên cứu lịch sử Đảng.

Dịp này, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao Bằng khen cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW./.

 

Theo: dangcongsan.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)