Hà Nội: Quận Thanh Xuân hoàn thành Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Cùng với Thành phố Hà Nội và cả nước, quận Thanh Xuân đã hoàn thành cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021. Việc thu thập thông tin về cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp, các hiệp hội, cơ sở sản xuất kinh doanh, các đơn vị tôn giáo, tín ngưỡng đạt 100%.


11-21-Tongdieutra-Be.jpg

Ảnh minh họa.

Xác định cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra kinh tế quận đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tích cực triển khai thực hiện thu thập thông tin với quyết tâm cao nhất. Cuộc Tổng điều tra nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; tinh thần trách nhiệm cao của các điều tra viên; đồng thời, công tác truyền thông được đẩy mạnh, nhờ vậy, đa số các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân đều nắm được thông tin, cung cấp đầy đủ số liệu theo yêu cầu của điều tra viên.

Kết thúc cuộc Tổng điều tra, toàn quận có 27.903 cơ sở đã được lập bảng kê. Trong đó: Số doanh nghiệp là 16.300 đơn vị; số cơ sở sự nghiệp, hiệp hội là 63 cơ sở; số cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng là 21 cơ sở và số cơ sở kinh tế cá thể phải thực hiện phiếu điều tra là 11.519 cơ sở.

Trong cuộc Tổng điều tra lần này, công nghệ thông tin được ứng dụng triệt để ở tất cả các khâu, từ thu thập dữ liệu đến tiếp nhận, xử lý, tổng hợp, phân tích thông tin điều tra. Các điều tra viên sử dụng phiếu điện tử (CAPI) trên thiết bị di động để ghi chép thông tin và sử dụng phiếu trực tuyến (Webform) để kê khai thông tin. Toàn bộ dữ liệu điều tra từ Webform, CAPI được tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung Tổng điều tra. BCĐ quận xác định chất lượng của cuộc Tổng điều tra phụ thuộc rất nhiều vào việc thu thập thông tin ban đầu, nên khâu tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên đã được tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ, kỹ lưỡng đảm bảo đúng quy định.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, do vậy BCĐ Tổng điều tra kinh tế quận tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn gián tiếp, trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chủ động kê khai thông tin trên CAPI. Trường hợp điều tra trực tiếp, các điều tra viên, giám sát viên phải tuân thủ việc giữ khoảng cách, đeo khẩu trang và thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng thông tin thống kê đầu vào, BCĐ quận đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để cuộc Tổng điều tra được thực hiện theo đúng phương án và hướng dẫn của BCĐ Trung ương. Các thành viên BCĐ, Tổ thường trực đã tích cực vào cuộc, đồng hành cùng ngành Thống kê để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra.

Với khối lượng công việc rất lớn nhưng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và nhất là sự quyết tâm cao của đội ngũ điều tra viên, cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn quận đã hoàn thành chính xác, hiệu quả. Các thông tin thu thập được từ cuộc điều tra là căn cứ để Trung ương, Thành phố và quận xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới./.

https://tongdieutrakinhte2021.gso.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)