TP Hải Phòng: Kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đạt chất lượng tốt

(Mic.gov.vn) - 

Mới đây, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương đã tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 thành phố Hải Phòng.


2-12-.png

Điểm cầu Bộ Nội vụ

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì buổi nghiệm thu. Dự buổi nghiệm thu có Phó Vụ Trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng Hoàng Văn Đức, thành viên Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính năm 2021 thành phố Hải Phòng; một số thành viên và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thành phố Hải Phòng.

Theo báo cáo kết quả Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đến nay 618/618 cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc khai phiếu và duyệt phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Ban Chỉ đạo thành phố Hải Phòng đã tổ chức nghiệm thu, rà soát, đối chiếu lại và chỉnh sửa, bổ sung số liệu khớp với tài liệu kiểm chứng của đơn vị theo kết quả kiểm tra logic của Tổ Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Trung ương.

3-6-.png

Điểm cầu thành phố Hải Phòng

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo thành phố Hải Phòng đã hoàn thành việc thu thập thông tin đúng thời gian quy định so với phương án điều tra; đội ngũ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Thành phố, giám sát viên, quản trị viên các cấp làm việc tích cực, có trách nhiệm cao. Ban Chỉ đạo Thành phố đã tổ chức rà soát, nghiệm thu cho các Ban Chỉ đạo cấp huyện và các sở, ngành đầy đủ theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. Kết quả nghiệm thu có hơn 95% số phiếu chọn mẫu đạt yêu cầu. Với kết quả đó, Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của thành phố Hải Phòng "đạt chất lượng tốt"./.

 

Gia Hưng/tcnn.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)