Nỗ lực nhiều hơn nữa trong chương trình chuyển đổi số

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 23-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh  Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng đã có buổi làm việc với Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) tỉnh Đồng Nai.


20211124-m03.jpg

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng làm việc với Sở TT-TT

Sau khi nghe lãnh đạo Sở TT-TT báo cáo về tình hình quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin - truyền thông và nêu những khó khăn, vướng mắc, cũng như kiến nghị đối với tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng ghi nhận những kết quả mà ngành TT-TT đã làm được trong thời gian qua, đặc biệt là việc thúc đẩy ứng dụng CNTT trong phòng, chống dịch.

Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TT-TT tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện ứng dụng CNTT; đề xuất cụ thể để củng cố, kiện toàn lại Cổng Thông tin điện tử tỉnh; tiếp tục tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái trên mạng xã hội và một số trang thông tin điện tử; nỗ lực nhiều hơn trong chương trình chuyển đổi số (hiện nay Đồng Nai đang xếp hạng 20/63 tỉnh, thành trong cả nước).

Đặc biệt, cần quan tâm nâng cao nhận thức, kỹ năng của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc ứng dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số. Có như vậy mới dẫn dắt, truyền cảm hứng để cán bộ, công nhân viên và người dân tăng tốc chuyển đổi số theo.

 

Theo Báo Đồng Nai

Từ khóa: Đồng Nai, chuyển đổi số

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)