Thanh niên xung kích trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo

(Mic.gov.vn) - 

Trong đường lối đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo Đảng và Nhà nước luôn coi trọng phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, trong đó xác định thế hệ trẻ là lực lượng nòng cốt, xung kích trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.


csb5-ohck.jpg

Học sinh ở huyện đảo Phú Quốc hào hứng tham gia dự thi và cổ vũ cho cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”.

Thực tiễn cho thấy bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam; bảo đảm quốc phòng - an ninh trên biển là nội dung chiến lược, mang tính cấp bách, then chốt hiện nay. Trách nhiệm thiêng liêng này thuộc về mỗi công dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ - nhân tố quan trọng bảo đảm cho sự nghiệp xây dựng đất nước và phát triển bền vững hiện nay và trong tương lai.

Để nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho thế hệ trẻ, cần tập trung vào một số nội dung sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về chủ quyền biển, đảo, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển, đảo và quần đảo. Công tác tuyên truyền biển, đảo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho thanh niên cần bám sát thực tiễn tình hình, không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức; đồng thời cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành và địa phương trong việc phát huy các tổ chức, đoàn thể, nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền, gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giáo dục truyền thống, các bài học kinh nghiệm và gương các anh hùng trong kháng chiến chống xâm lược trong thanh niên.

Cần tiếp tục phát động và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, chương trình hành động của thanh niên như: "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", "Tuổi trẻ giữ nước", "Nghĩa tình biên giới, hải đảo", "Vì Trường Sa thân yêu", "Tuổi trẻ hướng về biển, đảo của Tổ quốc",… qua đó góp phần nâng cao ý thức, hướng thanh niên chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đối với Đoàn Thanh niên các cấp, cần chú trọng tổ chức những hoạt động thi tìm hiểu, tọa đàm về chủ quyền biển, đảo trong thanh niên, bảo đảm thiết thực, chất lượng tốt; tăng cường tổ chức cho thanh niên đi thăm và tiến hành các hoạt động nghiên cứu thực tế trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời, cần tổ chức cho thanh niên tham gia tìm hiểu về pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế để hiểu rõ hơn đường lối, quan điểm đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Đảng và Nhà nước.

Thứ hai, cần có sự quan tâm và chính sách đãi ngộ cụ thể đối với thanh niên khi tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Cùng với việc thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với các huyện đảo xa bờ và những địa bàn trọng điểm, chiến lược thì thông qua các chính sách cụ thể để giúp thanh niên trên khắp mọi miền đất nước thấy rõ trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền quốc gia nói chung, biển, đảo nói riêng; từ đó củng cố thêm niềm tin, thái độ, động cơ và ý chí vững vàng cho thanh niên. Đó là cơ sở tri thức tiền đề quan trọng giáo dục lòng tự hào dân tộc, bồi đắp tinh thần yêu nước, nâng cao ý thức về chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Một trong những nền tảng quan trọng trong việc củng cố niềm tin, thái độ, động cơ và ý chí, đó là cần giúp thanh niên nắm vững tư tưởng, phương châm chỉ đạo giải quyết các vấn đề về biển, đảo của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở đó, phát huy hiệu quả tập hợp thanh niên, để thanh niên thực sự là một lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

tuyen-truyen-bien-dao-phat-to-roi-cho-ngu-dan.jpg 
Cảnh sát biển phát tờ rơi tuyên truyền luật trên biển cho ngư dân.

Thứ ba, chú trọng xây dựng quyết tâm cao, định hướng hành động thiết thực trong thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Để xây dựng quyết tâm cho thanh niên, cần làm cho họ thấy được sự khó khăn, gian khổ đối mặt với nguy hiểm, sự phức tạp của các hoạt động trên biển, đảo (đặc biệt là ở một số đảo có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh như quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa…). Thông qua các hoạt động định hướng, gắn với cuộc vận động và chương trình hành động như nói ở trên để hình thành lớp trẻ sống có lý tưởng, giàu lòng yêu nước, sẵn sàng hy sinh, cống hiến.

Biển, đảo là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Qua hàng ngàn năm lịch sử, trong tâm thức của người Việt, biển, đảo là đất nước, là cuộc sống mà biết bao thế hệ cha ông ta đã đổ xương máu để xây dựng, gìn giữ, phát triển và bảo vệ chủ quyền đất nước cho hiện tại và tương lai. Phải giúp thanh niên hiểu rõ giá trị của độc lập, toàn vẹn lãnh thổ để tự thân cống hiến, tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, sánh vai với cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.

Trong 63 tỉnh, thành của cả nước thì 28 tỉnh, thành có biển và gần một nửa dân số sinh sống tại các tỉnh, thành ven biển. Thời gian qua, các cuộc vận động, chương trình hành động hướng về biển, đảo được tổ chức rộng khắp. Đặc biệt, hai năm trở lại đây, song song với chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” do Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển triển khai, còn có chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” do Báo Người Lao Động phát động, góp phần to lớn trong công tác tuyên truyền về biển đảo, giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.

 

Theo nld.com.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)